Budownictwo – parametry ogniowe

budownictwoKażdy nowopowstający budynek niezależnie od tego czy jest to dom, blok mieszkalny lub hala magazynowa czy produkcyjna już na etapie projektowania zdefiniowane ma normy które będą musiały spełniać materiały budowlane wykorzystane do jego budowy. Oczywistym jest, że restrykcje te są różne dla np. domu jednorodzinnego i hali magazynowej w której składowane będą np. materiały łatwopalne ? papier, drewno czy też paliwa ? benzyny i oleje.

Każdy materiał budowlany ? niezależnie od tego czy jest to cegła, blacha powlekana, beton, czy też płyty warstwowe powinien posiadać parametr zwany NRO lub obecnie BROOF ? czyli nie rozprzestrzeniający ognia. Oznacza to, że po prostu powinien być niepalny. Ale oczywiście to nie wszystko. Kolejnymi parametrem jest E czyli odporność ogniowa. Oznacza ona ile czasu dany materiał poddany płomieniowi ognia powstrzyma go nie pozwalając przeniknąć przez przegrodę. Następnym parametrem jest Ei ? izolacyjność ogniowa. Jest to dużo trudniejszy parametr do uzyskania ponieważ płomień nie tylko nie może się przedostać, ale i temperatura po drugiej stronie przegrody powinna być na tyle niska by nie spowodować zapłonu materiałów znajdujących się za tą przegrodą. Dla dachów z kolei przewidziano jeszcze bardziej wymagający parametr Rei ? czyli odporność ogniowa pod obciążeniem. To oznacza, że na badany materiał działa nie tylko ogień i nie może się nagrzać druga strona, ale także dach nie może się zawalić przez określony limit czasu pozwalając na ewakuację obiektu jak i działania mające na celu powstrzymanie pożaru. Nie każdy materiał oczywiście spełnia te wymagania – dlatego np. w przypadku parametru REI120 stosuje się płyty warstwowe z wełną mineralną – a nie z poliuretanem czy też styropianem.

Równie ważne są drzwi i bramy oraz okna. Dla nich także zdefiniowano określone parametry odporności ogniowej i tylko materiały budowlane posiadające te określone przepisami prawa budowlanego właściwości mogą być wbudowywane w nowopowstające obiekty czy też używane do renowacji i remontów.

Podręczne środki gaśnicze

Do najpopularniejszego środka gaśniczego, ze względu na jego dostępność i używanego od zarania dziejów, należy H2O czyli woda. Do pożarów pobierana jest przez straż z oznaczonych hydrantów zewnętrznych lub wewnętrznych, a za pomocą węży strażackich doprowadzana jest do miejsca pożaru. Przy większych pożarach np. lasów czy pól używa się helikopterów z doczepionym pojemnikiem na wodę. Równie popularnym i stosunkowo tanim środkiem gaśniczym jest piasek. Najczęściej wykorzystywane są jednak środki gotowe, łatwo dostępne ze względu na obowiązujące przepisy ppoż, są gaśnice różnego typu oraz koce gaśnicze, które powinny się znajdować w zakładach pracy, publicznych budynkach oraz środkach transportu, również w każdym samochodzie. Są efektywne w gaszeniach drobnych pożarów oraz wygodne w użyciu. Pozostałe środki gaśnicze to w dużej mierze profesjonalne sprzęty gaśnicze używane przez straż pożarną. Są nimi miedzy innymi: bosaki, tłumice, proszki gaśnicze, hydronetki i inne. Wszystkie mają za zadanie unieszkodliwienie ognia, przerwanie procesu spalania.

« Starsze wpisy